Adem en stemproblemen bij beroepssprekers

Daarnaast heb ik mij in al die jaren gespecialiseerd in het behandelen van adem- en stemproblemen bij beroepssprekers zoals journalisten, zangers, acteurs, managers en leerkrachten.

Omdat mensen die voor hun beroep veel spreken en/of zingen veel gebruik maken van hun stem, vormen zij een risicogroep wat betreft stemproblemen. Door verkeerde belasting van de stem kunnen (toekomstige) problemen ontstaan. Er zijn verschillende factoren die de stem belasten zoals luid en hoog spreken of zingen, spreken of zingen op een onnatuurlijke manier en spreken of zingen onder een sterke emotionele belasting

Het blijkt dat veel beroepssprekers vroeg of laat te maken krijgen met stemproblemen). Bij vrouwen komt dit vaker voor dan bij mannen en bij een kwart van hen leiden de stemproblemen zelfs tot verzuim. Bij leerkrachten in het basisonderwijs komen stemproblemen relatief vaker voor dan in andere ‘stemberoepen'. Als op een onjuiste wijze wordt omgegaan met de stemklachten, worden deze in stand gehouden. Als presentatiecoach help ik bij het aanleren van het juiste stemgebruik. Hierbij is aandacht voor de houding, adem en stemgeving.

Als u meer informatie wilt over deze trainingen neemt u dan met mij contact op, zodat ik u kan informeren over de mogelijkheden hiervan.