Kwaliteit en deskundigheid

Kwaliteit en deskundigheid

Om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hecht ik veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Zo ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook ben ik kwaliteitsgeregistreerd en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici(KP). Ik blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie en ik doe veel aan deskundigheidsbevordering door vakinhoudelijke na- en bijscholing.

Ik ben lid van de kwaliteitskring De Linie (omgeving Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel). Een kwaliteitskring is een groep van ongeveer 10 tot 16 logopedisten die met elkaar op een gestructureerde manier in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering van de zorg voor de cliënt, wordt de logopedische zorg beter.