Privacy

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens
Om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van de gegevens en de Registratiekamer ziet toe op naleving van deze regels.


In de praktijk betekent dit dat alle informatie die u een logopedist verstrekt en die wordt opgenomen in het patiëntendossier onder de “wet bescherming persoonsgegevens” valt. De logopedist mag deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Ook mag de logopedist geen gegevens bij anderen opvragen zonder uw toestemming. De logopedist kan u meer vertellen over de “wet persoonsregistraties” en u kunt het privacyreglement van de praktijk hier inzien.