Logopedie als vertrekpunt

Meertaligheid

De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van meertaligheid. Ondanks de opmars van de digitale media blijft het goed kunnen articuleren en spreken voor velen een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor niet-Nederlandstaligen zoals expats, studenten maar ook anderen die de Nederlandse taal graag goed willen beheersen in het dagelijkse werkverkeer.

Want spreken en ook presenteren is meer dan een mededeling doen. Veel interessanter is het om je inzichten te delen met je publiek en of toehoorders. Je presenteren en goed communiceren begint bij jezelf. Het is een uitdaging om van een gesprek of presentatie meer te maken en je publiek echt te bereiken, deelgenoot te maken, te overtuigen. Elementen als een goede verstaanbaarheid, een prettige stemgeving, een ontspannen ademhaling, een levendige mimiek en een adequaat taalgebruik zijn onmisbaar voor een echte goede presentatie en een prettige communicatie. Of te snel of te langzaam praten. Het kan zijn dat bepaalde letters niet uitgesproken worden, of dat de spraak onduidelijk wordt door slissen of stotteren. Ook accenten en dialecten kunnen averechts werken. Bijna iedereen kan zich verbeteren op een of meer van deze vlakken.

Ik werk dan als taalcoach en ga met de cliënt aan de slag met  de nieuwste spelling, werkwoorden, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en het foutloos formuleren. Ik doe dit op basis van actuele onderwerpen en interactieve taaloefeningen zodat een goed gesprek snel te voeren is zowel op managementniveau alsook op de werkvloer.

 

Adem en stemproblemen bij beroepssprekers

Daarnaast heb ik mij in al die jaren gespecialiseerd in het behandelen van adem- en stemproblemen bij beroepssprekers zoals journalisten, zangers, acteurs, managers en leerkrachten.

Omdat mensen die voor hun beroep veel spreken en/of zingen veel gebruik maken van hun stem, vormen zij een risicogroep wat betreft stemproblemen.

Door verkeerde belasting van de stem kunnen (toekomstige) problemen ontstaan. Er zijn verschillende factoren die de stem belasten zoals luid en hoog spreken of zingen, spreken of zingen op een onnatuurlijke manier en spreken of zingen onder een sterke emotionele belasting

Het blijkt dat veel beroepssprekers vroeg of laat te maken krijgen met stemproblemen). Bij vrouwen komt dit vaker voor dan bij mannen en bij een kwart van hen leiden de stemproblemen zelfs tot verzuim. Bij leerkrachten in het basisonderwijs komen stemproblemen relatief vaker voor dan in andere ‘stemberoepen'. Als op een onjuiste wijze wordt omgegaan met de stemklachten, worden deze in stand gehouden. Als presentatiecoach help ik bij het aanleren van het juiste stemgebruik. Hierbij is aandacht voor de houding, adem en stemgeving.

Als u meer informatie wilt over deze trainingen neemt u dan met mij contact op, zodat ik u kan informeren over de mogelijkheden hiervan.