Logopedie

 

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst kan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. 

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers. 

 

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid;
 • heesheid; een schorre stem;
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen;
 • hyperventilatie;
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit


 

Spraak:

 • stotteren;
 • slissen/lispelen (interdentaliteit);
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken);
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte);
 • neusspraak;
 • onduidelijk spreken

 


Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen;
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

 


Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied;
 • open mondgedrag;
 • eet- en drinkproblemen bij baby's, jonge kinderen of volwassenen;
 • duim-, vinger- of speenzuigen

 


Gehoor:

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat);
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

 

 

 


Wilt u meer weten over logopedie? Wilt u weten hoe andere mensen logopedie ervaren hebben? Kijk dan eens het filmpje Dankzij de logopedie. Dit is een filmpje op internet van 12 minuten. Drie mensen die logopedie hebben gehad, vertellen hun verhaal.  Dankzij de logopedie is te zien op onderstaand filmpje:

Klik hier voor meer informatie over logopedie of over onderwerpen die met logopedie te maken hebben.