Afzeggen van een afspraak

Afzeggen van een afspraak

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.

Dit kan telefonisch, via de voicemail of per e-mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht.

U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota.

Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en bedraagt € 25,00.