Afronding en verslag

Afronding en verslag

Aan het eind van de behandelperiode bespreken we samen met u de resultaten. Zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Is het nodig om de behandeling voort te zetten? Eventueel maken we een nieuw behandelplan.

Wanneer het behandeltraject wordt afgerond wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor u en voor de verwijzend arts. Indien nodig zie ik u terug voor controle.