Werkwijze

Afspraak maken

Om logopedische zorg te ontvangen, kunt u mij bellen voor een eerste afspraak en nodig ik u uit voor een intakegesprek.
Aanmelden kan ook via het aanmeldingsformulier.

 

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek registreren we alle persoonsgegevens en breng ik samen met u het probleem of de klacht in kaart.
Neemt u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee:

  • een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
    (n.v.t. wanneer u of uw kind in aanmerking komt voor Directe Toegankelijkheid Logopedie);
  • een verzekeringspas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling.

 

Logopedisch onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Dit onderzoek kan meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek bepalen we samen de vervolgaanpak.
Deze kan er als volgt uitzien:

  • u krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig;
  • er wordt gestart met de behandeling;
  • u wordt doorverwezen naar een specialist.

 

Behandelovereenkomst

Na het vaststellen van de diagnose stellen we samen een behandelovereenkomst op waarin we vastleggen wat de doelen zijn.

 

Behandeling

In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt 25 minuten en 5 minuten voor administratie. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van het logopedisch probleem. Tijdens de behandeling worden er oefeningen voor thuis meegegeven.
Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. U wordt als ouder/verzorger betrokken bij de behandeling, zodat u op de hoogte blijft en samen met het kind kunt oefenen.

 

Multidisciplinaire samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. de huisarts, tandarts, orthodontist, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, (kinder) fysiotherapeut of ergotherapeut.

In veel gevallen is het noodzakelijk om met elkaar samen te werken, zodat de verschillende therapieën op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze manier wordt de meeste vooruitgang geboekt. Omdat ik een beroepsgeheim heb, is uw toestemming hiervoor vereist. Ik hou rekening met uw privacy. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.

 

Afronding en verslag

Aan het eind van de behandelperiode bespreken we samen met u de resultaten. Zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Is het nodig om de behandeling voort te zetten? Eventueel maken we een nieuw behandelplan.

Wanneer het behandeltraject wordt afgerond wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor u en voor de verwijzend arts. Indien nodig zie ik u terug voor controle.