Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven vast voor de logopedie. Een aantal zorgverzekeraars hanteert lagere tarieven dan de NZa adviseert. Desondanks heb ik er voor gekozen de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars te ondertekenen. U als patiënt krijgt dit verschil niet in rekening gebracht.

Alle reguliere zittingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met het eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op €360.-. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij alle zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen.

De tarieven en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar . Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de juiste tarieven en vergoedingen.