Taal

  • taalontwikkelingsproblemen;
  • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
  • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
  • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)