Klachten

Klachten

Ondanks mijn zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag hoor ik dat van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.