Logopedisch onderzoek

Logopedisch onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Dit onderzoek kan meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek bepalen we samen de vervolgaanpak.

Deze kan er als volgt uitzien:

- u krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig
- er wordt gestart met de behandeling
- u wordt doorverwezen naar een specialist