Links en nieuwsOp logopedie.startpagina.nl vindt u een uitgebreid overzicht van allerlei aanverwante websites
Hieronder vindt u een aantal van onze links.


Algemeen
Recensie schrijven Logopedie Prinsenland
(Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje).)
(Kennisnet Speciaal Onderwijs, het portaal met achtergrondinformatie en verwijzingen rond het speciaal onderwijs.)
(Informatie over integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het regulier onderwijs.)
(Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)
www.leesplein.nl
www.dyslexie.nl
www.stichtingbalans.nl
www.oudersonline.nl
(sensorische integratie)
(Tan Sodeberg)
www.downsyndroom.nl
www.autisme.nva.nl
www.dyspraxie.nl
(Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid)
www.schisis-cranio.nl
(slikproblemen)
(Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
www.stemwerk.com
www.afasie.nl
(Nederlandse Federatie Stotteren)
(uitleg spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen)
(uitleg stemproblemen bij volwassenen)
(info over spraak/taal ontwikkeling en hoe deze te stimuleren)
Startpagina's
Autisme startpagina
gehandicapten startpagina
logopedie.startpagina
Autisme en aan autisme verwante stoornissen
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.
Ouderverenigingen
(Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)
federatie van ouder verenigingen